ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Четвърта група "Слънчо"

                                                     Групата се състой от  25  деца.

                                                    13 Момичета    /    12 Момчета

               Учители: Минка Мечева, Нанка Найденова, Миглена Матева             Помощник възпитател Бояна Величкова

Работим по програма „Моите приказни пътечки“ на издателство КЛЕТ БГ.

Нашата основна цел е развитие на интересите, способностите и талантите на децата, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие. Да стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване. Да тушираме напрежението, тревожността и агресивните прояви и осъшествим многообразие от дейности, свързани със социализацията, изграждане на национали и общочовешки ценности с естетическа, нравствена и екологична насоченост.