ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Първа група "Аватар"

                                                               Групата се състой от   17   деца.

                                                               6   Момичета       /   11    Момчета

Учители: Пенка Караиванова, Бориславка Минкова, Миглена Матева         Помощник възпитател: Петя Веселинова

Работим по програма „Моите приказни пътечки“ на издателство КЛЕТ БГ.

Нашата основна цел е развитие на интересите, способностите и талантите на децата, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие. Да стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване. Да тушираме напрежението, тревожността и агресивните прояви и осъшествим многообразие от дейности, свързани със социализацията, изграждане на национали и общочовешки ценности с естетическа, нравствена и екологична насоченост.