ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Трета група "Палавници"

                                                                    Групата се състой от  20  деца.

                                                                       7 Момичета   /     13   Момчета

        Учители: Елена Диварова, Любина Цанкова, Миглена Матева.              Помощник възпитател: Катя Бонина 

Работим по програма „Моите приказни пътечки“ на издателство КЛЕТ БГ.

Нашата основна цел е развитие на интересите, способностите и талантите на децата, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие. Да стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване. Да тушираме напрежението, тревожността и агресивните прояви и осъшествим многообразие от дейности, свързани със социализацията, изграждане на национали и общочовешки ценности с естетическа, нравствена и екологична насоченост.