ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Втора група "Малките лъвчета"

                                                Групата се състой от   19  деца.

                                             10   Момичета     /     9 Момчета

            Учители: Надя Лазарова, Милка Паунова и Миглена Матева.           Помощник възпитател: Боряна Кръстева

Работим по програма „Моите приказни пътечки“ на издателство КЛЕТ БГ.

Нашата основна цел е развитие на интересите, способностите и талантите на децата, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие. Да стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване. Да тушираме напрежението, тревожността и агресивните прояви и осъшествим многообразие от дейности, свързани със социализацията, изграждане на национали и общочовешки ценности с естетическа, нравствена и екологична насоченост.