ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Яслена група Мечо Пух

                                                            Групата се състой от  17  деца.

                                                           6 Момичета       /    11  Момчета

         Мед.сестри: Анелия Дочева и Драга Анреева     

         Учители: Миглена Матева   

         Помощник възпитател: Валентина Андреева и Стоянка Попова