ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи