ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Екип

Детската градина е първото стъпало в етапа на развитие на всяко дете. Тя е мястото, където започва образованието на детето и където то получава първите грижи, знания, умения и компетентности. Образованието е нещо повече от придобиването само на знания. По време на своя растеж и заниманието със заобикалящата го среда детето се учи как да създава своя представа за света и да се занимава активно с него. Възпитанието и образованието са процес на развитие на личността и помагат на детето да се справя с живота.

За да расте здраво, щастливо и обичано за всяко дете се грижи екипа на ДГ, който се състои от:

Дикерктор, 8 педагогически специалисти по начална и предучилищна педагогика, 1 педагогически специалист по предучилищна педагогика по музика, 3 медицински сестри, 6 квалифицирани помощник- възпитатели,  1 домакин, 2 готвачи и 1 огняр.