ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Материална база

ДГ "Първи юни" е разположена в северозападната част на село Брестовица в средата на населеното място. 

ДГ "Първи юни" граничи:

на изток- здравна служба

на запад- улица, дере

на север- главен път за с. Златитрап и с. Йоаким Груево

на юг- главна улица към центъра на селото

Децата са разпределени във 5 групи в две сгради- яслена, първа, втора, трета, четвърта.  

                     Основна сграда                           Филиал
обща площ (кв.м)             3, 850                       4, 680
застроена площ (кв.м)             ясла- 276кв., кухня =- 165кв.м                           403
брой на сградите             една                       една
етажност             три                       два
конструкция             монолитна масивна                       монолитна масивна
подземни етажи              два- кухнески и парен блок                       един
първи етаж

             една група- 4 стаи, офис,

             музикален и медицински кабинет.

                       една група, дирекция, офис, стая за игра
втори етаж

             две гупи с 5 стаи, 2 офиса,

            дирекция, кабинет ЗАС.

                       една група, офис, 

                        медтодичен кабинет, стая на жената.

подпокривно пространство              асвалтов покрив                          дървен покрив с керемиди
незастроено пространство/ двор                    3, 419                             4. 267