ДГ "Първи юни"
Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи

Дневен режим

                                                                                                           

                                ПЪРВА ГРУПА „Aватар“

7.00 – 8.15 – Прием на децата; разговори; дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя.

8.15  – 8.45 - Утринно раздвижване

8.45 – 9.10 – Подготовка за закуска и закуска

9.10 – 9. 25 - ПС

9.25 –  9.35 – Раздвижване – подвижни игри

9.35 – 9.50 – ПС

9.50 – 10.00 – ПИ или МПИ

10.00 – 10.20 – Междинна подкрепителна закуска - плод

10.20 – 11.45 – Игри и свободно реализирани дейности по избор; разходки; наблюдения; допълнителни дейности извън ДОИ.

11.45 – 12.30 – Подготовка за обяд и обяд

12.30 – 13.00 – Подготовка за сън

13.00 – 15.30 – Следобеден сън, почивка

15.30 – 15.45 – Обличане и тоалет след сън

15.45  – 16.00 – Раздвижване – подвижни игри

16.00 – 16.20 – Следобедна закуска

16.20 – 18.30 – Игри и свободно реализирани дейности по избор, работа с родители и консултации при издаването на децата, открити моменти и празници.

 

                      ВТОРА ГРУПА „Малките лъвчета“

7.00 – 8.15 – Прием на децата, занимания по интереси, индивидуална работа

8.15 – 8.35 – Утринно раздвижване

8.35 – 9.10 – Подготовка за закуска и Закуска.

9.10– 9.30 – ПС

9.30 –  ПИ или МПИ

9.40 – 10.00 – ПС

10.00 – 10.10 – Междинна подкрепителна закуска

10.10 – 10.30 – ПС

10.30 – 12.00 –/ДД/ – Творчески игри, дидактични, занимания по интереси, разходки, игри на открито

12.00 – 12.30 – Подготовка за обяд и обяд

12.00 – 13.00 – Подготовка за сън

13.00 – 15.30 – Следобеден сън

15.30 – 15.45 – Обличане и тоалет след сън

15.45  – 16.00 – Раздвижване – подвижни игри

16.00 – 16.20 – Следобедна закуска

16.20 – 18.30 – Игри и свободно реализирани дейности по избор, работа с родители и консултации при издаването на децата, открити моменти и празници

 

                           ТРЕТА  ГРУПА  „Палавници“

   7- 8.15. – Прием

   8.15ч. - 8.30 ч.- Утринно раздвижване

   8.30 ч. - 9.00ч. - Подготовка за закуска и закуска

   9.00ч. - 10.30ч. - Педагогически ситуации

 10.30ч. - 10.40ч. - Подкрепителна закуска

 10.40ч. - 12.00ч. - Игри, дейност по избор

 12.00ч. - 13.00ч. - Обяд и подготовка за сън.

 13.00ч. - 15.30ч. – Сън

 15.30 – 15.45 – Обличане и тоалет след сън

15.45  – 16.00 – Раздвижване – подвижни игри

16.00 – 16.20 – Следобедна закуска

16.20 – 18.30 – Игри и свободно реализирани дейности по избор, работа с родители и консултации при издаването на децата, открити моменти и празници.

 

 

                                ЧЕТВЪРТА  ГРУПА „СЛЪНЧО“

   7- 8.15. – Прием

   8.15ч. - 8.30 ч.- Утринно раздвижване

   8.30 ч. - 9.00ч. - Подготовка за закуска и закуска

   9.00ч. - 10.30ч. - Педагогически ситуации

10.30ч. - 10.40ч. - Подкрепителна закуска

10.40ч. - 12.30ч. - Игри, дейност по избор

12.00ч. - 13.00ч. - Обяд и подготовка за сън

13.00ч. - 15.30ч. - Сън

15.30ч. - 15.45ч. - Тоалет

15.45ч. - 16.00ч. - Подвижни игри

16.00ч. - 16.20ч. - Следобедна закуска

16.20ч. - 18.30ч  - Игри и свободно реализирани дейности по избор, работа с родители и консултации при издаването на децата, открити моменти и празници.