ДГ "Първи юни"

Детска градина в с. Брестовица, общ. Родопи